Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie

Tu kształcą się zawodowcy!

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 75
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 75
poczet
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 75

W czym jesteśmy dobrzy

Informatyk

Zawody technologiczne

Technik mechatronik
Technik technologii żywności
Technik inżynierii sanitarnej
Technik programista…

Ekonomista

Zawody ekonomiczne

Technik handlowiec
Sprzedawca
Technik logistyk
Technik ekonomista…

Kucharz

Zawody rzemieślnicze

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
Monter sieci i instalacji sanitarnych,
Fryzjer, Elektryk, Stolarz…

Aktualności i komunikaty

 • Całodobowa infolinia

  Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników. Aby skorzystać z pomocy wystarczy zadzwonić na infolinię, gdzie profesjonalni konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania, doradzą, co można zrobić w danej sytuacji. Rozmówcy nie muszą się przedstawiać, mają zapewnioną dyskrecję i anonimowość. Zachęcamy także do skorzystania z kontaktu mailowego pomagamy@1815.pl

  # Komunikaty Ogłoszenia pedagoga, dodano
 • Wsparcie finansowe

  Wyprawka szkolna na lata 2020-2022 PODSTAWA PRAWNA1) art. 90u ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019 poz. 1481, 1818 i 2197);2) Uchwała nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. CEL PROGRAMUWyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCYROK SZKOLNY 2020/2021 Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest udzielana uczniom:1) słabowidzącym,2) niesłyszącym,3) słabosłyszącym,4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ¬ Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287), uczęszczającym w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I branżowej szkoły II stopnia, klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I i II pięcioletniego technikum, klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I i II liceum sztuk plastycznych, klas V i VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas II–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych;8) uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,9) uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, uczęszczającym w tym roku szkolnym do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.W roku szkolnym 2020/2021 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przed dniem 1 stycznia 2019 r., oraz dopuszczanych od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248), jest udzielana uczniom:1) słabowidzącym,2) niesłyszącym,3) słabosłyszącym,4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ¬– Prawo oświatowe, uczęszczającym w tym roku szkolnym do: klasy III branżowej szkoły I stopnia lub klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.W roku szkolnym 2020/2021 pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych,o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest udzielana uczniom:1) słabowidzącym,2) niesłyszącym,3) słabosłyszącym,4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ¬– Prawo oświatowe, uczęszczającym w tym roku szkolnym do: klas I i II branżowej szkoły I stopnia, klasy I branżowej szkoły II stopnia, klas I i II pięcioletniego technikum lub klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum. ROK SZKOLNY 2021/2022 Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest udzielana uczniom:1) słabowidzącym,2) niesłyszącym,3) słabosłyszącym,4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 […]

  # Komunikaty Ogłoszenia pedagoga, dodano
 • Lista podręczników

  Uczniu klasy pierwszej! Zobacz listę podręczników dla klas pierwszych obowiązujących w naszej szkole w roku szkolnym 2021/2022 Pobierz

  # Komunikaty, dodano

Wydarzenia i projekty

 • W betoniarni
 • Uczniowie klas 1BL, 2BI oraz 3B1 Technikum Budowlanego im. Marcina Rożka w ZSZ w Wolsztynie odwiedzili w dniu 30 września 2021r. nowo otwarty węzeł betoniarski firmy NOJAN w Granowie. Wycieczka została zorganizowana przez nauczycieli przedmiotów zawodowych: p. Alinę Szczeszek, p. Samuela Tkaczyka i p. Radosława Sofczyńskiego. Podczas wyjazdu uczniowie mieli okazję na żywo zobaczyć jak „od kuchni” wygląda praca związana z przygotowywaniem mieszanki betonowej oraz elementów prefabrykowanych. Dodatkowo, dosłownie własnoręcznie, mogli przekonać się jak odróżnić odpowiednie kruszywo do betonu, zobaczyć możliwe metody sprawdzania jakości kruszywa lub konsystencji mieszanki betonowej oraz zobaczyć maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania betonu przemysłowego. Przedstawione zostały wszystkie etapy przygotowywania betonu wraz z ich omówieniem. Nie zabrakło również pytań do uczniów, na które odpowiadali pojedynczo lub w grupach. Po zwiedzeniu poszczególnych stref na terenie węzła betoniarskiego oczom uczniów po dosłownie „kilku chwilach” ukazał się przygotowany beton, który za pomocą betonowozów oraz ciężarówek z naczepami zostanie dostarczony do klientów. Spotkanie na żywo z procesem produkcji najistotniejszego elementu w budownictwie jakim bez wątpienia jest beton pomoże naszym podopiecznym lepiej zrozumieć odpowiedni sposób jego przygotowania. Jak sami mogli się przekonać to szczegóły decydują o tym, czy wyprodukowany w węźle beton zostanie dostarczony do klienta z odpowiednimi parametrami. Uzyskana wiedza podczas praktycznych zajęć oraz rozmowa z doświadczonymi pracownikami jest najlepszym dopełnieniem i utrwaleniem wiedzy zdobytej w murach szkoły. Z niecierpliwością czekamy na kolejną możliwość wyjazdu do miejsca gdzie teoria i praktyka łączą się w jedną całość. Bardzo dziękujemy firmie NOJAN za profesjonalizm, życzliwość i możliwość skorzystania z tej pouczającej wycieczki na terenie ich zakładu produkcyjnego.

  # Budownictwo Wydarzenia,
 • Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty składamy życzenia wytrwałości, wielu sukcesów oraz satysfakcji z pracy zawodowej, a także powodzenia w wypełnianiu trudnych i ważnych obowiązków społecznych. Uczniowie ZSZ w Wolsztynie

  # Wydarzenia,
 • CMI
 • Uczniowie Technikum im. Marcina Rożka w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie kontynuują współpracę w ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2023. Koordynatorami projektu są nauczyciele informatyki: p. Małgorzata Szpoper i p. Krzysztof Reimann, którzy będą realizować pozalekcyjne zajęcia z programowania i podstaw algorytmiki. Program zajęć został przygotowany we współpracy  z pięcioma najlepszymi uczelniami technicznymi w kraju: Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką Gdańską, Politechniką Łódzką, Politechniką Warszawską oraz Politechniką Wrocławską. Zajęcia będą odbywać się od października 2021r. do maja 2022r. Uczniowie rozwijając zainteresowania algorytmiczne, programistyczne oraz robotyczne, mają szansę wykorzystać swoją wiedzę w praktyce, biorąc udział w konkursach i zawodach. Mogą sprawdzić się na trzech poziomach: lokalnym – w systemie online,  regionalnym, który odbywa się jednocześnie na wszystkich uczelniach partnerskich  oraz ogólnopolskim – czyli finale zawodów, który odbywa się na Politechnice Łódzkiej. Zajęcia uczniów kół projektowych CMI, to możliwość nauki kreatywności, umiejętności rozwiązywania praktycznych problemów oraz pracy w grupie. To również szansa na zmierzenie się z wyzwaniami stojącymi przed twórcami systemów robotycznych, gdyż zagadnienia projektowe opierają się na oprogramowaniu robota (mBot) do samodzielnego wykonywania określonych zadań. Udział w projekcie daje również możliwość zdobycia atrakcyjnych nagród, a dla szkoły to zestawy programowalnych robotów, które można wykorzystać na innych zajęciachz przedmiotów zawodowych. Projekt zajęć przygotowany przez p. K. Reimanna został wyróżniony podczas inauguracji III edycji projektu CMI na Wydziale Informatyki Politechniki Wrocławskiej w dniu 25 września 2021 r.

  # Wydarzenia,
 • Złota cegła
 • 24 września 2021 młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie wzięła udział w konkursie „ZŁOTA CEGŁA” organizowanym przez nauczycieli przedmiotów zawodowych, p. Samuela Tkaczyka, p. Radosława Sofczyńskiego i p. Alinę Szczeszek. Uczniowie, którzy stanęli przez wyzwaniem wymurowania fragmentu ściany bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniem. Warto dodać, że w konkursie brali udział zarówno chłopcy jak i dziewczyny. Po podsumowaniu wyników komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców: 1 miejsce – Agnieszka Bok, klasa 3B1 technikum budowlanego 2 miejsce – Zuzanna Lipowicz, klasa 3BH2 technikum budowlanego 3 miejsce – Bartosz Komosa, klasa 3B1 technikum budowlanego Wszyscy uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom swoich umiejętności w posługiwaniu się kielnią, zaprawą murarską, poziomicą czy kątownikiem murarskim. Laureaci otrzymali wartościowe nagrody, zestawy kluczy NEO, dyplomy oraz największe trofea tego konkursu: złotą, srebrną i brązową cegłę. Ponadto każdy biorący udział w konkursie otrzymał upominki w postaci pendriva, miary zwijanej oraz pamiątkowego dyplomu uczestnictwa. Warto dodać, że nagrodą specjalną za zajęcie 4 miejsca były słuchawki METABO z modułem bluetooth ufundowane przez firmę ELEKTROPARK z Wolsztyna. Przy wręczaniu nagród był obecny Dyrektor ZSZ, p. Ireneusz Rajman. Uczestnikami konkursu byli następujący uczniowie: Agnieszka Bok, uczennica klasy 3B1 technikum budowlanego;Zuzanna Lipowicz, uczennica klasy 3BH2 technikum budowlanego;Paweł Szukalski, uczeń klasy 2dz szkoły branżowej I stopnia;Michał Kryś, uczeń klasy 3B1 technikum budowlanego;Kacper Grocholewski, uczeń klasy 3B1 technikum budowlanego;Bartosz Komosa, uczeń klasy 3B1 technikum budowlanego. Jeżeli warunki pozwolą i nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności, można się spodziewać kolejnej edycji konkursu „ZŁOTA CEGŁA” w przyszłym roku szkolnym.

  # Budownictwo Wydarzenia,
 • Biegi w ZSZ
 • „Bijemy rekord Polski” to hasło piątej już edycji ogólnopolskiego biegu zorganizowanego przez Narodową Agencję programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Tegoroczna edycja zaplanowana na dzień 24 września 2021 roku odbyła się ponownie w formie zdalnej, a do rywalizacji w całej Polsce stanęło prawie 1000 drużyn, których cel był tylko jeden – przebiec w ciągu 60 minut jak najdłuższy dystans. Oczywiście nie mogło zabraknąć w tym wydarzeniu uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie, którzy od wielu lat uczestniczą w programie Erasmus+ wyjeżdżając na miesięczne praktyki zawodowe do firm branżowych w Niemczech,  Hiszpanii i Portugalii. Do rywalizacji drużynowej przystąpili uczniowie i nauczyciele ZSZ w następujących składach sztafet: Sztafeta 1 Rajman Ireneusz – Dyrektor szkołyWolniczak Mateusz 3M1Hanyż Wojciech – nauczyciel wychowania fizycznegoBartosz Komosa 3B1 Sztafeta 2 Gonda Julia 3E2Dulat Adam 3M2Markiewicz Jakub – nauczyciel wychowania fizycznegoMarciniak Jakub 4I Sztafeta 3 Mrozkowiak Janusz – nauczyciel języka polskiegoKiełczewski Norbert 3M2Prekiel Wiktor 3M2Warzyński Mariusz 3M2 Sztafeta 4 Tyszkiewicz Julia 3E2Drzewiecki Mateusz 3T1Grochlewski Kacper 3B1Rękoś Adam 3B1 Sztafeta 5 Opaska Milena 3L3Rydlewski Wiktor 3B1Walkowiak Dominik 3B1Kryś Michał 3B1 Sztafeta 6 Barska Agnieszka 4EPawliczak Marcin 4INoski Kacper 4IMaraszek Adrian 4I Sztafeta 7 Marcinkowska Martyna 4EWieczorek Przemysław – nauczyciel języka angielskiegoPohl Łukasz 4L2Malicki Jakub 4L2 Sztafeta 8 Kaczmarek Aleksandra 3T2Orwat Waldemar – nauczyciel matematykiDrzewiecki Wiktor 4L2Binaik Jakub 4L2 Zobacz video Bieg został zorganizowany na Orliku przez koordynatora ze strony szkoły Pana Daniela Krzyżańskiego.  O odpowiednią oprawę muzyczną wydarzenia zadbał zespół radiowęzłu szkolnego oraz o  zabezpieczenie medyczne Pan Jakub Dziemba. Zaczęliśmy uroczyste otwarcie imprezy od przemowy Dyrektora szkoły, Pana Ireneusza Rajmana, następnie  intensywna rozgrzewka i V Ogólnopolski Bieg Erasmusa+ w Wolsztynie rozpoczął się na dobre. Serdeczne podziękowania dla niezawodnego, szkolnego kamerzysty Jakuba Wróblewskiego 4I, który jak zwykle wykonał super filmik. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w bieg! Udowodniliście, że nie ma złej pogody na bieganie a najważniejsze to pozytywne nastawienie i dobra zabawa.

  # Sport Wydarzenia,
 • Kajaki
 • Klasa 2BI wraz z wychowawcą Wojciechem Hanyżem i nauczycielami informatyki przecierała w poniedziałek (20 września) wodne szlaki okolic Wolsztyna. Płynęliśmy z Obry przez Jezioro Berzyńskie do śluzy i dalej Jeziorem Wolsztyńskim na wyspę. Trwają ustalenia terminu następnego spływu 🙂

  # Wydarzenia,

Co nas wyróżnia

Projekty zagraniczne

Dzięki współpracy międzynarodowej, z ZSZ możesz odbywać zagraniczne staże i praktyki.

Świetne wyposażenie

Lubimy wyzwania, dlatego uczymy zawodów wymagających świetnych pracowni. Przyjdź i sprawdź!

Sukcesy sportowe

Nasi reprezentanci odnoszą sukcesy nie tylko na szczeblu rejonowym. Rywalizujemy w wielu dyscyplinach.

Bogata oferta

Duża szkoła znaczy duży wybór. U nas wybór jest realny, a widać to choćby w naszej ofercie edukacyjnej.

Tworzymy społeczność

Uczniowie ZSZ są społecznością. Jest tak od lat, więc istnieje też w okolicy społeczność absolwentów.

Dostępność

Nasz budynek jest wyposażony w windę i podjazdy dla wózków. Przełamujemy bariery!

14
Specjalistycznych pracowni sprzyjających działaniu
94%
Pomieszczeń dostępnych dla wózków dzięki windom i podjazdom
91 GB
Tyle danych średnio przesyła nasza sieć LAN dziennie
1851
Początki naszej szkoły sięgają roku 1851
85
Pracowników dydaktycznych i kilkunastu administracyjnych

ZSZ w liczbach

O naszej szkole można powiedzieć wiele słów, jednak najlepiej świadczą o nas liczby i fakty.
Sprawdź nas!

Wiarygodne informacje o nas możesz zdobyć rozmawiając  z naszymi uczniami i absolwentami. Dobrze przeprowadzony wywiad pozwoli Ci zweryfikować opinie. Sprawdź sam!

Nasze standardy

uczniowie
ZSZ
Ekonomista

Kształtuj ZSZ razem z nami!

Szkoła to nie budynek nauki. Szkoła to przestrzeń spotkań...

W szkole spotykają się przede wszystkim ludzie młodzi. Gdy chcą działać razem i maja dobry pomysł – nie warto im przeszkadzać.
Miejmy razem dobre pomysły! Działajmy razem!