Informujemy, że w naszej szkole realizowany jest projekt, pt. „Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zdalnego w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie poprzez wyposażenie szkół w laptopy z oprogramowaniem, tablety i kamery internetowe.