Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, wykorzystywana niemal we wszystkich sferach naszego życia.
W dzisiejszych czasach każde, nawet najmniejsze przedsiębiorstwo wykorzystuje technologię komputerową. Informatyk jest więc zawo­dem, który umożliwi Ci pracę we wszystkich typach przedsiębiorstw – za­równo związanych bezpośrednio z usługami i serwisem informatycznym, jak i pozostałych, użytkujących systemy komputerowe do różnych celów, np. administracyjno – biurowych.

Od 2012 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie technik informatyk jest jednym z zawodów nauczanych w systemie modułowym. Oznacza to, że zamiast normalnych lekcji zorganizowanych przedmiotowo odbywają się zajęcia zblokowane. Pozwala to skoncentrować się na praktycznym aspekcie zdobywanej wiedzy.

Przykładowe zadania wykonywane przez nich na zajęciach:

 1. wymiana płyty głównej komputera
 2. dobór karty graficznej odpowiedniej do konkretnego komputera
 3. przygotowanie nowych komputerów do pracy w szkolnej sieci
 4. ocena kosztów eksploatacji różnych typów drukarek
 5. konfiguracja oprogramowania wykonującego zautomatyzowany backup

W drugim semestrze informatycy zajmą się różnymi systemami operacyjnymi.

Nauka w technikum informatycznym podzielona jest na 3 główne działy tematyczne:

 1. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
 2. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
 3. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Każdy z tych działów kończy się zaliczeniem państwowego egzaminu, którego zdanie jest dla przyszłego pracodawcy potwierdzeniem kompetencji naszego absolwenta.

Egzaminy te nazywają się kwalifikacjami. Nie można ich zdobyć w żadnym innym typie szkoły ponadgimnazjalnej. Jeśli po ukończeniu technikum zdecydujesz się kontynuować naukę na studiach informatycznych lub pokrewnych, to zdobyte przez ciebie trzy kwalifikacje pozwolą skrócić czas studiów, gdyż nie będziesz musiał ich powtarzać.

Technik informatyk będzie potrafił:

 1. dobierać konfigurację sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań,
 2. diagnozować i usuwać usterki sprzętowe i programowe,
 3. obsługiwać różne urządzenia peryferyjne
 4. sprawnie posługiwać się różnymi systemami operacyjnymi,
 5. obsługiwać oprogramowanie biurowe,
 6. tworzyć witryny internetowe (HTML, CSS, PHP, MySQL, JS systemy CMS) i zarządzać nimi,
 7. wykorzystywać oprogramowanie do tworzenia i edycji grafiki komputerowej,
 8. projektować i zarządzać bazami danych,
 9. wykonywać zadania administracyjne na serwerze i sieci lokalnej,
 10. posługiwać się terminologią zawodową w języku angielskim,
 11. podjąć i rozliczyć działalność gospodarczą.

Technik informatyk może podjąć pracę jako:

 1. administrator systemów operacyjnych,
 2. administrator sieci komputerowych,
 3. administrator baz danych,
 4. projektant, programista baz danych,
 5. instalator sprzętu komputerowego,
 6. pracownik techniczny w dowolnej firmie wykorzystującej komputery,
 7. grafik komputerowy,
 8. projektant stron www.

Przygotowujemy również do:

 1. prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług informatycznych,
 2. przystąpienia do matury – również w zakresie rozszerzonym,
 3. przystąpienia do egzaminów zawodowych,
 4. kontynuowania nauki na studiach wyższych.