• Cukiernik
  • Piekarz
  • Ślusarz

Umożliwia zdobycie zawodu i tytułu czeladnika. Po ukończeniu szkoły zawodowej istnieje możliwość dalszego kształcenia na kursach kwalifikacyjnychw Szkole Branżowej I Stopnia lub w Liceach dla Dorosłych.