Technik ekonomista może być zatrudniony na stanowiskach, na których przydatna jest wiedza z zakresu: księgowości, finansów i rachunkowości, planowania, badania rynku, sprawozdawczości, zaopatrzenia itp.

Absolwenci technikum ekonomicznego mogą podjąć pracę w różnych podmiotach gospodarczych oraz w instytucjach finansowych (bankach, agencjach ubezpieczeniowych, biurach maklerskich).

Absolwenci technikum ekonomicznego to ludzie:

 • wykwalifikowani
 • operatywni w działaniu
 • kreatywni
 • komunikatywni
 • uczciwi
 • sumienni
 • zdyscyplinowani  
 • kulturalni

Wiedza i umiejętności technika ekonomisty:

 • księgowanie,
 • sporządzanie dokumentów i deklaracji, pism,
 • obsługa komputera,
 • obsługa programów finansowo księgowych,
 • znajomość języków obcych,
 • wykorzystanie w praktyce znajomości podstawowych zagadnień dotyczących: zarządzania, marketingu, finansów,
 • posługiwanie się pojęciami z zakresu ekonomii i prawa.

Dzięki przygotowaniu ogólnokształcącemu każdy absolwent ma możliwość zdawania egzaminu maturalnego będącego przepustką do podjęcia studiów na każdym kierunku.