W semestrze zimowym 2023/2024 (w okresie od 01.10.2023 r. do 28.02.2024 r.) nasi uczniowie z Technikum Mechatroniki: Wojciech Kozłowski i Krystian Kotlarski, brali udział w realizacji projektu PBL (Project Based Learning) pt. „Opracowanie projektu domowego asystenta wspomagającego dawkowanie leków”. Realizacja projektu odbyła się w ramach II edycji konkursu projektów wykonywanych z uczniami szkół ponadpodstawowych nowego programu Politechniki Śląskiej Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (umowa nr 08/IDUB/2019/84 z 16.12.2019 r.). Projekt zlokalizowany był na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej w Katowicach, a opiekunem głównym Pan dr inż. Aleksander Iwaniak z katedry Technologii Materiałowych. Opracowany i wykonany w ramach projektu „asystent” to urządzenie, które o określonych, wcześniej zaplanowanych porach, przypomina o zażyciu przepisanego lekarstwa. Opiekun pacjenta lub jeżeli stan pacjenta na to pozwala on sam, musi najpierw zaprogramować „asystenta” i określić terminy przyjęcia specyfiku. Urządzenie o wyznaczonej godzinie sygnalizuje konieczność przyjęcia danego lekarstwa przez pacjenta wyświetlając na ekranie informację, jaki lek powinien on przyjąć. Leki znajdują się w szufladkach pod ekranem – odpowiadają one dniom tygodnia i dobowym godzinom przyjęcia lekarstw.

Projekty PBL to nowa, ciekawa inicjatywa Politechniki Śląskiej. Podczas realizacji tematów badawczych we współpracy z Politechniką Śląską uczniowie, dzięki stosowaniu metody kształcenia zorientowanego projektowo PBL (Project Based Learning), mają możliwość rozwijania i nabywania cennych umiejętności. Zajęcia pozwalają nie tylko na zdobycie wiedzy i umiejętności z danego obszaru, ale służą także rozwojowi kreatywności uczniów, działają inspirująco, uczą umiejętności pracy zespołowej oraz pozwalają kształtować umiejętności organizacyjne. Warto dodać, że każda edycja programu kończy się konkursem na najlepszy zrealizowany projekt. Członkowie wyróżnionych zespołów, w przypadku, gdy staną się studentami Politechniki Śląskiej, otrzymają stypendium w wysokości 700 zł miesięcznie przez 10 miesięcy w pierwszym roku studiów. Uczelnia planuje kolejne edycje konkursu i kontynuowanie programu. Już dziś zaprasza uczniów zainteresowanych rozwijaniem swojej wiedzy i umiejętności. Szczegóły dotyczące programu znajdują się na stronie Politechniki Śląskiej: www.polsl.pl/ps_aktualnosci/konferencja-projekt-politechnika. Informacji w tym zakresie udziela także Kolegium Studiów uczelni (e-mail: rjo3@polsl.pl). Zachęcamy uczniów do udziału w kolejnych edycjach programu! Jeżeli masz swój pomysł i chcesz zrobić coś ciekawego napisz – pomożemy znaleźć opiekuna.