Aktualnie przygotowujemy staż dla 12 uczestników w zawodzie technik mechatronik w miejscowości Brandenburg – Niemcy.

POWER – realizowany jest przy pełnym wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zespół Szkół Zawodowych prowadzi projekt pt „Inwestuj w siebie – zdobywaj nowe doświadczenia”. Program obejmuje trzytygodniowy staż/praktykę w zakładzie szkoleniowym. 
Termin odbywania praktyki: 26.09.2021 – 16.10.2021.

Staż jest w całości finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu POWER, dlatego żaden z uczestników nie ponosi jakichkolwiek kosztów związanych z podróżą, zakwaterowaniem, szkoleniem i ubezpieczeniem. Uczniowie poprzez uczestnictwo w stażu/praktyce zdobędą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje niezbędne w kolejnych etapach drogi zawodowej.  Każdy uczestnik stażu otrzyma Europejski Certyfikat Europass oraz punkty ECVET, potwierdzające zdobyte kwalifikacje. Uczestnicy stażu zostaną ubezpieczeni i zostanie im zapewniona 24-godzinna opieka podczas podróży i w miejscu odbywania stażu. 

Zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie szkoły lub u nauczycieli: Grzegorz Lemański, Przemysław Wieczorek.

Pobierz regulamin kryteriów naboru i zasad rekrutacji do projektu POWER: regulaminformularz zgłoszeniowy