Uzyskanie kwalifikacji zawodowych  możliwe jest obecnie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, których ukończenie umożliwi przystąpienie do przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, dokładnie takiego samego jak w przypadku uczniów szkół prowadzących stacjonarne kształcenie zawodowe.

Możliwe jest u nas również zdobycie wykształcenia średniego w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.
 

SZCZEGÓŁOWY PLAN LEKCJI LD 2022/2023 SEMESTR II
 

TERMINY ZAJĘĆ W II SEMESTRZE 2022/2023

MIESIĄCDATA
STYCZEŃ13.01.2023 – 14.01.2023
20.01.2023 – 21.01.2023
LUTY17.02.2023 – 18.02.2023 
24.02.2023 – 25.02.2023 
MARZEC10.03.2023 – 11.03.2023  
17.03.2023 – 18.03.2023
24.03.2023 – 25.03.2023  
KWIECIEŃ14.04.2023 – 15.04.2023 egzaminy kl. 3Ld
21.04.2023 – 22.04.2023
MAJ19.05.2023 – 20.05.2023
26.05.2023 – 27.05.2023
CZERWIEC02.06.2023 – 03.06.2023 egzaminy kl. 2Ld

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W PIĄTEK I SOBOTĘ

TERMINY ODDANIA PRAC KONTROLNYCH:
– KLASA 3Ld – do 10.03.2022
– KLASA 2Ld – do 14.04.2022

EGZAMINY:
– matematyka, język polski, język angielski/ język niemiecki – egzamin pisemny i ustny
– pozostałe przedmioty – egzamin ustny