Uzyskanie kwalifikacji zawodowych  możliwe jest obecnie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, których ukończenie umożliwi przystąpienie do przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, dokładnie takiego samego jak w przypadku uczniów szkół prowadzących stacjonarne kształcenie zawodowe.

Możliwe jest u nas również zdobycie wykształcenia średniego w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.
 

SZCZEGÓŁOWY PLAN LEKCJI LD 2021/2022 SEMESTR ZIMOWY
 

TERMINY ZAJĘĆ W I SEMESTRZE 2021/2022

MIESIĄCDATA
WRZESIEŃ24.09.2021 – 25.09.2021
PAŹDZIERNIK01.10.2021 – 02.10.2021
08.10.2021 – 09.10.2021
22.10.2021 – 23.10.2021
29.10.2021 – 30.10.2021
LISTOPAD05.11.2021 – 06.11.2021
19.11.2021 – 20.11.2021
26.11.2021 – 27.11.2021
GRUDZIEŃ03.12.2021 – 04.12.2021
10.12.2021 – 11.12.2021 egzaminy kl. 3Ld
17.12.2021-18.12.2021 egzaminy kl. 2Ld, rozpoczęcie sem. VI dla klasy 3LD
STYCZEŃ14.01.2022 – 15.01.2022

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W PIĄTEK I SOBOTĘ

TERMINY ODDANIA PRAC KONTROLNYCH:

– KLASA 3Ld – do 23.10.2021

– KLASA 2Ld – do 20.11.2021

EGZAMINY:

– matematyka, język polski, język angielski/ język niemiecki – egzamin pisemny i ustny

– pozostałe przedmioty – egzamin ustny