Uzyskanie kwalifikacji zawodowych  możliwe jest obecnie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, których ukończenie umożliwi przystąpienie do przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, dokładnie takiego samego jak w przypadku uczniów szkół prowadzących stacjonarne kształcenie zawodowe.

Możliwe jest u nas również zdobycie wykształcenia średniego w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.
 

SZCZEGÓŁOWY PLAN LEKCJI LD 2021/2022 SEMESTR II
 

TERMINY ZAJĘĆ W II SEMESTRZE 2021/2022

MIESIĄCDATA
LUTY04.02.2022 – 05.02.2022
11.02.2022 – 12.02.2022
18.02.2022 – 19.02.2022
MARZEC04.03.2022 – 05.03.2022
11.03.2022 – 12.03.2022
18.03.2022 – 19.03.2022
KWIECIEŃ01.04.2022 – 02.04.2022
08.04.2022 – 09.04.2022 egzaminy kl. 3Ld
22.04.2022 – 23.04.2022
MAJ13.05.2022 – 14.05.2022
27.05.2022 – 28.05.2022
CZERWIEC03.06.2022 – 04.06.2022 egzaminy kl. 2Ld

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W PIĄTEK I SOBOTĘ

TERMINY ODDANIA PRAC KONTROLNYCH:
– KLASA 3Ld – do 05.03.2022
– KLASA 2Ld – do 02.04.2022

EGZAMINY:
– matematyka, język polski, język angielski/ język niemiecki – egzamin pisemny i ustny
– pozostałe przedmioty – egzamin ustny