Uzyskanie kwalifikacji zawodowych  możliwe jest obecnie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, których ukończenie umożliwi przystąpienie do przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, dokładnie takiego samego jak w przypadku uczniów szkół prowadzących stacjonarne kształcenie zawodowe.

Możliwe jest u nas również zdobycie wykształcenia średniego w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.
 

SZCZEGÓŁOWY PLAN LEKCJI LD 2023/2024 SEMESTR I
 

MIESIĄCDATA
WRZESIEŃ29.09.2023 – 30.09.2023
PAŹDZIERNIK06.10.2023 – 07.10.2023
20.10.2023 – 21.10.2023
27.10.2023 – 28.10.2023
LISTOPAD17.11.2023 – 18.11.2023
24.11.2023 – 25.11.2023
GRUDZIEŃ01.12.2023 – 02.12.2023
08.12.2023 – 09.12.2023
15.12.2023 – 16.12.2023 egzaminy

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W PIĄTEK I SOBOTĘ

TERMINY ODDANIA PRAC KONTROLNYCH:

– KLASA 3Ld – do 18.11.2023
– KLASA 2Ld – do 18.11.2023

EGZAMINY:
– matematyka, język polski, język angielski/ język niemiecki – egzamin pisemny i ustny
– pozostałe przedmioty – egzamin ustny