Uzyskanie kwalifikacji zawodowych  możliwe jest obecnie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, których ukończenie umożliwi przystąpienie do przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, dokładnie takiego samego jak w przypadku uczniów szkół prowadzących stacjonarne kształcenie zawodowe.

Możliwe jest u nas również zdobycie wykształcenia średniego w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.
 

SZCZEGÓŁOWY PLAN LEKCJI LD 2022/2023 SEMESTR I
 

TERMINY ZAJĘĆ W I SEMESTRZE 2022/2023

MIESIĄCDATA
WRZESIEŃ23.09.2022 – 24.09.2022
30.09.2022
PAŹDZIERNIK01.10.2022
07.10.2022 – 08.10.2022
21.10.2022 – 22.10.2022
28.10.2022 – 29.10.2022
LISTOPAD04.11.2022 – 05.11.2022
18.11.2022 – 19.11.2022
25.11.2022 – 26.11.2022
GRUDZIEŃ02.12.2022 – 03.12.2022
09.12.2022 – 10.12.2022 egzaminy kl. 3Ld
16.12.2022 – 17.12.2022 egzaminy kl. 2Ld, rozpoczęcie sem. VI dla klasy 3LD
STYCZEŃ13.01.2023 – 14.01.2023
20.01.2023 – 21.01.2023  

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W PIĄTEK I SOBOTĘ

TERMINY ODDANIA PRAC KONTROLNYCH:
– KLASA 3Ld – do 29.10.2022
– KLASA 2Ld – do 26.11.2022

EGZAMINY:
– matematyka, język polski, język angielski/ język niemiecki – egzamin pisemny i ustny
– pozostałe przedmioty – egzamin ustny