Uzyskanie kwalifikacji zawodowych  możliwe jest obecnie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, których ukończenie umożliwi przystąpienie do przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, dokładnie takiego samego jak w przypadku uczniów szkół prowadzących stacjonarne kształcenie zawodowe.

Możliwe jest u nas również zdobycie wykształcenia średniego w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.
 

SZCZEGÓŁOWY PLAN LEKCJI LD 2023/2024 SEMESTR II

TERMINY ZAJĘĆ W II SEMESTRZE 2023/2024

MIESIĄCDATA
STYCZEŃ26.01.2024 – 27.01.2024
LUTY02.02.2024 – 03.02.2024
MARZEC01.03.2024 – 02.03.2024
08.03.2024 – 09.03.2024
15.03.2024 – 16.03.2024
22.03.2024 – 23.03.2024
KWIECIEŃ12.04.2024 – 13.04.2024
19.04.2024 – 20.04.2024
26.04.2024 – 27.04.2024
MAJ24.05.2024 – 25.05.2024
CZERWIEC07.06.2024 – 08.06.2024 egzaminy

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W PIĄTEK I SOBOTĘ

TERMINY ODDANIA PRAC KONTROLNYCH:
– KLASA 3Ld – do 23.03.2024
– KLASA 2Ld – do 23.03.2024

EGZAMINY:
– matematyka, język polski, język angielski/ język niemiecki – egzamin pisemny i ustny
– pozostałe przedmioty – egzamin ustny