Kształcenie w zawodzie technik handlowiec ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Technik handlowiec należy do zawodów typowo usługowych.

Technik handlowiec jest przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych:

  • podjęcia pracy na średnim szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach o różnych formach własności,
  • realizowania podstawowych funkcji handlowych w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowniach, magazynach,
  • zorganizowania, uruchomienia i prowadzenia własnej firmy handlowej.

Technik handlowiec posiada wiedzę o funkcjonowaniu rynku, potrzebach konsumentów, towaroznawstwie, działaniach marketingowych, technikach informatycznych, organizacji pracy w punktach sprzeday, nowoczesnej rachunkowości, prawie (cywilnym i handlowym) oraz regułach współpracy z kontrahentami.