• Post author:
 • Post category:Technikum

Celem kształcenia w zawodzie technik inżynierii sanitarnej jest przygotowanie absolwenta do organizowania i prowadzenia prac instalacyjnych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego.

Technik inżynierii sanitarnej:

 • projektuje i wykonuje instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, grzewcze oraz wentylacyjno – klimatyzacyjne
 • kontroluje eksploatację i zajmuje się naprawą instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania
 • prowadzi dokumentację budowy
 • może sprawować nadzór budowlany oraz kierować zespołem ludzi.

Absolwent tego kierunku może być zatrudniony na stanowisku technika w:

 • firmach zajmujących się budową i utrzymaniem sieci  i instalacji wodociągowych, ciepłowniczych, gazowych i kanalizacyjnych oraz utrzymywaniem sprawności urządzeń końcowych tych sieci
 •  przedsiębiorstwach budowlanych
 • laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych
 • biurach projektowych
 • hurtowniach materiałów budowlanych
 • administracjach budynków, urzędach nadzoru budowlanego, urzędach administracji państwowej i samorządowej
 • instytucjach naukowo-badawczych
 • może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług instalacyjnych.