ZARYS HISTORII SZKOŁY

Początki naszej szkoły sięgają roku 1851. Zachowane z tego roku dokumenty dowodzą istnienia Dokształcającej Szkoły Zawodowej w Wolsztynie, która znajdowała się na ulicy 5 Stycznia. W okresie międzywojennym placówka zmieniła nazwę na Publiczną Szkołę Dokształcającą Zawodową, w której uczyli się przedmiotów teoretycznych terminatorzy zatrudnieni w zakładach indywidualnych rzemieślników.

W latach okupacji szkołę zamknięto, a jej ostatni kierownik, Andrzej Sturny, został zamordowany przez hitlerowców. Jednak już w pierwszych dniach po wyzwoleniu Wolsztyna, Szkoła Zawodowa zaczęła na nowo funkcjonować. W roku 1947 nazywała się Publiczną Średnią Szkołą Zawodową. Wtedy też w salach lekcyjnych zostały urządzone pierwsze warsztaty szkolne.

W 1949 roku rozpoczęły swoją działalność warsztaty szkolne zlokalizowane nad Jeziorem Wolsztyńskim przy ulicy Rzecznej. Przez wiele lat odbywały się w nich zajęcia z praktycznej nauki zawodu. W roku 1968 oddano do użytku nowy budynek mieszczący się przy ulicy Janusza Kusocińskiego 1, a rok później szkole nadano imię wolsztyńskiego rzeźbiarza, bohaterskiego patrioty, Marcina Rożka.
Kolejne lata to systematyczny rozwój szkoły. Wzrastała ilość uczniów i zatrudnionych nauczycieli. W roku 1975 Zasadnicza Szkoła Zawodowa została przekształcona w Zespół Szkół Zawodowych obejmujący cztery typy szkół.

W roku 1996 rozpoczęto rozbudowę szkoły. Do istniejącego budynku dobudowano nowe skrzydło zawierające nowoczesne sale lekcyjne, pracownie komputerowe, bibliotekę, czytelnię i  szatnię. Od listopada 2008 roku na terenie przylegającym do budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie rozpoczęły się prace przygotowawcze związane z budową boiska wielofunkcyjnego „Orlik 2012. Uroczyste otwarcie obiektu odbyło się  26 listopada 2008r.

1 września 2011 roku na uroczystości inauguracji nowego roku szkolnego sztandar ZSZ w Wolsztynie został uhonorowany prestiżowym wyróżnieniem – Medalem im. Jana Kilińskiego ,,Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego’’.

DYREKTORZY SZKOŁY :

Zygfryd Kutzner – dyrektor szkoły w latach 1945-1972 
Ludwik Bogielczyk – dyrektor szkoły w latach 1972-1975
Henryk Łuczka – dyrektor szkoły w latach 1975-1985
Zbigniew Kowalewicz – dyrektor szkoły w latach 1985-1991
Tadeusz Śnita – dyrektor szkoły w latach 1991 – 2007
Andrzej Wawrzynowicz – dyrektor szkoły w latach 2007 – 2017
Ireneusz Rajman – dyrektor szkoły od roku 2017