Pragniemy poinformować, iż w naszej szkole realizowany jest projekt pt.: „Przyszłość w Twoich rękach – poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego z powiatu Wolsztyńskiego”. Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia w Wolsztynie w wyniku podniesienia kompetencji/kwalifikacji zawodowych wśród 415 uczniów (182 kobiet), w szczególności poprzez udział w stażach zawodowych, doradztwie zawodowym, szkoleniach/kursach dla uczniów. Kolejnym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ w Wolsztynie w wyniku doposażenia pracowni zawodowych oraz podniesienia kompetencji/ kwalifikacji zawodowych 20 nauczycieli (8 kobiet).