Dnia 13 marca 2024 r. uczniowie klas 4BI-B oraz 5BH2-B Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie, kształcący się na kierunku technik budownictwa odbyli wycieczkę edukacyjną na Uniwersytet Zielonogórski w ramach Dni Otwartych na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

Wyjazd został zorganizowany przez nauczycieli przedmiotów zawodowych: p. Aleksandrę Szczeszek i p. Radosława Sofczyńskiego. Uczniowie uczestniczyli w wykładzie prowadzonym przez dr hab. inż. Staszczuk Anna, prof. UZ pt.: „Budownictwo w obliczu globalnego ocieplenia – projektowanie budynków przyjaznych człowiekowi i środowisku”. Młodzież mogła sprawdzić w sposób teoretyczny i praktyczny, jak globalne ocieplenie wpływa na życie codziennie człowieka oraz jego funkcjonowanie w budynkach mieszkalnych. Po wykładzie uczniowie zwiedzili jedno z wielu laboratoriów budowlanych oraz sprawdzili działanie specjalistycznego sprzętu, który służy do badania stanu technicznego budynków oraz warunków w pomieszczeniach mieszkalnych lub użyteczności publicznej. Dodatkowo istniała możliwość rozmowy ze starszymi kolegami z różnych kół naukowych działających na UZ.

Mamy nadzieję, że dzięki rozmowom przeprowadzonym przez naszych uczniów z wykładowcami oraz studentami w przyszłości wielu z nich uda się na studia wyższe na Wydziale Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego.