Ogłaszamy konkurs z wiedzy o HPV.

Wystarczy rozwiązać KRZYŻÓWKĘ, podpisać ją imieniem i nazwiskam oraz podać klasę a następnie dostarczyć ją do pedagoga szkolnego do dnia 15 czerwca.

Ulotki z krzyżówkami są wyłożone na stoliku przy sali 213.

16 czerwca nastąpi losowanie 3 zwycięzców.