Uczniowie Technikum im. Marcina Rożka w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie kontynuują współpracę w ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2023. Koordynatorami projektu są nauczyciele informatyki: p. Małgorzata Szpoper i p. Krzysztof Reimann, którzy będą realizować pozalekcyjne zajęcia z programowania i podstaw algorytmiki. Program zajęć został przygotowany we współpracy  z pięcioma najlepszymi uczelniami technicznymi w kraju: Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką Gdańską, Politechniką Łódzką, Politechniką Warszawską oraz Politechniką Wrocławską.

Zajęcia będą odbywać się od października 2021r. do maja 2022r. Uczniowie rozwijając zainteresowania algorytmiczne, programistyczne oraz robotyczne, mają szansę wykorzystać swoją wiedzę w praktyce, biorąc udział w konkursach i zawodach. Mogą sprawdzić się na trzech poziomach: lokalnym – w systemie online,  regionalnym, który odbywa się jednocześnie na wszystkich uczelniach partnerskich  oraz ogólnopolskim – czyli finale zawodów, który odbywa się na Politechnice Łódzkiej.

Zajęcia uczniów kół projektowych CMI, to możliwość nauki kreatywności, umiejętności rozwiązywania praktycznych problemów oraz pracy w grupie. To również szansa na zmierzenie się z wyzwaniami stojącymi przed twórcami systemów robotycznych, gdyż zagadnienia projektowe opierają się na oprogramowaniu robota (mBot) do samodzielnego wykonywania określonych zadań.

Udział w projekcie daje również możliwość zdobycia atrakcyjnych nagród, a dla szkoły to zestawy programowalnych robotów, które można wykorzystać na innych zajęciach
z przedmiotów zawodowych.

Projekt zajęć przygotowany przez p. K. Reimanna został wyróżniony podczas inauguracji III edycji projektu CMI na Wydziale Informatyki Politechniki Wrocławskiej w dniu 25 września 2021 r.