Pragniemy poinformować, iż Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: Wsparcie kształcenia zawodowego w Technikum im. Marcina Rożka w Wolsztynie. Projekt realizowany jest w okresie od 01-09-2022 do 30-06-2023 na terenie Powiatu Wolsztyńskiego – Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie.

Celem głównym projektu jest:

  • podniesienie poziomu kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy wśród 60 uczniów Technikum im. Marcina Rożka znajdującego się w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie (40K, 20M)
  • podniesienie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych wśród 7 (5K, 2M) nauczycieli
  • podniesienie jakości kształcenia zawodowego w wyniku doposażenia 3 pracowni zawodowych.


Harmonogram na czerwiec 2023