W dniu 02 czerwca 2021 r. na orliku przy Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie odbył się XI Wielkopolski Turniej Orlika. Do turnieju zgłosiły się cztery drużyny:           

 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Obrze,
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Belęcinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Wolsztyna 
 • Zespół Szkół w Przemęcie.

Patronat honorowy nad turniejem powiatowym objął Starosta Wolsztyński p. Jacek Skrobisz. Zawody otworzył dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie p. Ireneusz Rajman. Organizatorem turnieju był Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” przy współudziale Lokalnych Animatorów Sportu, a także nauczycieli wychowania fizycznego z Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie. Mecze sędziował p. Łukasz Wawrzyński.
Po emocjonujących i ciekawych akcjach piłkarskich wyniki przedstawiają się następująco:

 • SP 3 Wolsztyn – ZSP Obra 4:0 (1:0)
 • ZSP Obra – ZSPiP Belęcin 1:3 (0:2)
 • SP 3 Wolsztyn – ZSPiP Belęcin 4:2 (2:0)

Klasyfikacja turnieju:              

 1. SP 3 Wolsztyn        6 pkt.           8:2  bramki
 2. ZSPiP Belęcin        3 pkt.           5:5  bramki
 3. ZSP Obra            0 pkt.          1:7  bramki

Najlepsi zawodnicy z poszczególnych zespołach:

 • SP 3 Wolsztyn – Kamil Sroka – puchar i nagroda (piłka) opiekun Krzysztof Grynig
 • ZSPiP Belęcin – Kamil Brychcy – puchar i nagroda (piłka) opiekun Aleksander Brychcy 
 • ZSP Obra – Alan Walczak – puchar i nagroda (piłka) opiekun Roman Poniedziałek

Najlepszym bramkarzem turnieju został Norbert Rogoziński puchar i nagroda (plecak) z ZSP w Obrze.
Każda ze szkół otrzymała piłkę ufundowaną przez SZS „Wielkopolska”. Drobnymi upominkami obdarowani zostali również opiekunowie zespołów. Turniej zakończył się wręczeniem pucharów i nagród dla najlepszych drużyn oraz zawodników. Wręczenia nagród oraz zakończenia turnieju dokonał dyrektor ZSZ w Wolsztynie p. Ireneusz Rajman. Do etapu rejonowego awansował zespół Szkoły Podstawowej nr 3 w Wolsztynie. Serdecznie gratulujemy.

Turniej wsparty został ze strony starostwa nagrodami, drobnymi upominkami i pucharami. Gmina Wolsztyn również ufundowała drobne upominki dla dzieci.
Za pomoc w przeprowadzeniu turnieju serdeczne podziękowania składamy Staroście wolsztyńskiemu p. Jackowi Skrobiszowi, dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie p. Ireneuszowi Rajmanowi, nauczycielom wychowania fizycznego w ZSZ w Wolsztynie, a także młodzieży z tejże placówki. Opiekę medyczną sprawowała p. Anna Bartnik.

organizator
Łukasz Wawrzyński