27 września grupa uczniów z klas 3B i 2i1 odwiedziła jedną z kopalń należących do Kruszgeo – Wielkopolskie Kopalnie Sp. z o. o.

W Kopalni Kaszczor wydobywa się odkrywkowo kruszywo o różnych frakcjach, używane później do wielu rodzajów robót budowlanych. Zostaliśmy oprowadzeni po linii produkcyjnej kruszyw – mogliśmy zobaczyć wyrobisko, sposób transportowania kruszywa, jego przesiewanie i płukanie oraz rozdrabnianie.

Po terenie kopalni byliśmy oprowadzani przez p. Zdzisława Świątkiewicza – Kierownika Kopalni w Kaszczorze oraz p. Sylwestra Darocha – Szefa Produkcji, Kierownika ruchu zakładu górniczego. Panowie w szczegółowy sposób opowiedzieli, jak przebiega wydobycie i przeróbka kruszyw, ich badania laboratoryjne, a także rekultywacja terenów poeksploatacyjnych.

Bardzo dziękujemy Zarządowi Kruszgeo – Wielkopolskie Kopalnie Sp. z o.o. za otwartość i przyjęcie naszej grupy. Ta wycieczka zawodowa okazała się dla nas bardzo pouczająca i praktyczna.

Organizatorzy – p. Radosław Sofczyński i p. Samuel Tkaczyk