• Post author:
  • Post category:Wydarzenia

Na terenie Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie powstała wirtualna strzelnica. Zadanie utworzenia przez jednostki samorządu terytorialnego strzelnic wirtualnych wraz z wyposażeniem strzeleckim zostało dofinansowane z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach konkursu ofert pod nazwą „STRZELNICA W POWIECIE 2023”.

Strzelnica wirtualna „KALIBER” przeznaczona jest do prowadzenia zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych w ramach zajęć Edukacja dla bezpieczeństwa, a także członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych, nie wchodzących w skład Sił Zbrojnych.

Harmonogram udostępnienia wirtualnej strzelnicy „KALIBER” jest do wglądu u prowadzącego strzelanie.