Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił rok 2021 – Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W związku z tym wydarzeniem 22 stycznia 2021r. – dzień urodzin K.K. Baczyńskiego – na grupie nauczycieli języka polskiego – fb, narodził się pomysł ogólnopolskiego projektu, który swym zasięgiem obejmie 100 szkół z całej Polski. Pomysłodawcą projektu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana we Wschowie wraz z opiekunką Panią Agatą Korolczyk – Kozyrą.

Nasza szkoła dołączyła do tej inicjatywy! ( widzieliście już ogłoszenie z konkursem:))

Warto dodać, że patronat honorowy objęli:

  • Muzeum Powstania Warszawskiego,
  • Wojewoda Lubuski.

Projekt uzyskał również poparcie Ministerstwa , dlatego możemy posługiwać się w swoich pracach logo ” Niepodległa”.

W Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie koordynatorem projektu jest p. Ewelina Mikołajczak, współkoordynatorami: p. Kamila Kryś, p. Wiesława Młynkowiak, p. Monika Kubala Matuszewska i p. Anna Hauser. Komitet uczniowski tworzą klasy: 1E, 2B1, 2L1, 2L3, 3L2,3B.

Na bieżąco, będziemy informować o szczegółach i przebiegu realizacji projektu.

Rozpoczynamy od ogłoszonego już konkursu (patrz posty wcześniejsze) – realizacja zadań do końca lutego.

Wszystkich chętnych jeszcze raz serdecznie zapraszamy. Prace konkursowe, zgłoszenia i wszelkie pytania proszę wysyłać na wskazane wcześniej adresy.

Prosimy śledzić wpisy na fb i stronie szkoły w zakładce biblioteka.