ETAP POWIATOWY

XII WIELKOPOLSKI TURNIEJ ORLIKA

 ETAP POWIATOWY

W dniu 27 kwietnia 2022 r. na orliku przy Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie odbył się Powiatowy XII Wielkopolski Turniej Orlika. Do turnieju zgłosiły się cztery drużyny: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Starkowie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radomierzu, Szkoła Podstawowa nr 3 z Wolsztyna oraz Szkoła Podstawowa z Kopanicy.

Patronat honorowy nad turniejem powiatowym objął Starosta Wolsztyński p. Jacek Skrobisz, który wraz z panią dyrektor  ZSZ w Wolsztynie Hanną Kotlińską powitał zawodników wraz z opiekunami i dokonał uroczystego otwarcia turnieju.

Organizatorem zawodów był Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska”                 przy współudziale Lokalnych Animatorów Sportu, a także nauczycieli wychowania fizycznego z Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie (Joanna Balcerek, Aleksandra Kazubska, Jakub Dziemba, Alan Raczkowiak).

Mecze sędziował p. Łukasz Wawrzyński.

Po emocjonujących i ciekawych akcjach piłkarskich wyniki przedstawiają                 się następująco:

SP 3 Wolsztyn – ZSP Starkowo 8:1 (4:1)

ZSP Radomierz – SP Kopanica 2:0 (0:0)

SP 3 Wolsztyn – ZSP Radomierz 7:0 (3:0)

ZSP Starkowo – SP Kopanica 5:1 (5:0)

SP 3 Wolsztyn – SP Kopanica 15:0 (4:0)

ZSP Starkowo – ZSP Radomierz 9:0 (6:0)

Klasyfikacja turnieju:             pkt.                 bramki

  1. SP 3 Wolsztyn                 9                         30:1
  2. ZSP Starkowo                  6                         15:9
  3. ZSP Radomierz                3                         2:16
  4. SP Kopanica                    0                         1:22

Najlepsi zawodnicy z poszczególnych zespołów:

SP 3 Wolsztyn – Bartosz Kubiak – nagroda (torba sportowa) opiekun Krzysztof Grynig

ZSP Starkowo – Tobiasz Wypych –nagroda (piłka) opiekun Lidia Ławecka

ZSP Radomierz – Mateusz Rolla –nagroda (piłka) opiekun Małgorzata Rabiej

SP Kopanica – Kacper Siankowski – nagroda (plecak) opiekun Tomasz Krawczyk

Dodatkowo drobnymi upominkami nagrodzone zostały dwie zawodniczki: Maria Radzimska (SP Kopanica) oraz Kaja Wojciechowska  (ZSP Radomierz).

Każda ze szkół otrzymała dyplom oraz piłkę ufundowaną przez SZS „Wielkopolska” .

Drobnymi upominkami obdarowani zostali również opiekunowie zespołów.

Turniej zakończył się wręczeniem dyplomów oraz nagród dla najlepszych drużyn oraz zawodników. Wręczenia nagród oraz zakończenia turnieju dokonał dyrektor ZSZ                   w Wolsztynie p. Ireneusz Rajman. Do etapu rejonowego awansował zespół Szkoły Podstawowej nr 3 w Wolsztynie. Serdecznie gratulujemy.

Turniej wsparty został ze strony starostwa nagrodami oraz drobnymi upominkami, które otrzymał każdy zawodnik i zawodniczka. Wszyscy otrzymali również wodę oraz słodki poczęstunek.

Za pomoc w przeprowadzeniu turnieju serdeczne podziękowania składamy Staroście Wolsztyńskiemu p. Jackowi Skrobiszowi, dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych               w Wolsztynie p. Ireneuszowi Rajmanowi, nauczycielom wychowania fizycznego z ZSZ          w Wolsztynie, a także młodzieży z tej szkoły. Opiekę medyczną sprawowała p. Dorota Wysocka.

    organizator

Łukasz Wawrzyński